Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất ( Hà Nội ) đã xác minh sự việc xảy ra tại chốt kiểm dịch Thạch Thất (Hà Nội),...