Đây là câu chuyện xúc động mà chị Văng Thị Ngọc Bích, Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ, chị đã...