Phát ngôn của bà Hằng đã đụng chạm rất lớn đến những người theo đạo . Gần đây, bà Phương Hằng gây tranh cãi trên...