Trong những ngày qua, tiếp thu phản ánh của người dân ở một số địa bàn dân cư tại TP Hồ Chí Minh về combo...