Những ngày qua, cựu “hiệp sĩ đường phố” cho thấy mình rất quan tâm drama này. Cách đây chưa lâu, Facebooker Nguyễn Sin từng đưa...