Thấy người đàn ông trung niên ngồi cặm cụi thu gom, phân loại chai nhựa , bìa carton giữa trưa nắng, đồng chí CSGT đã...