Từ khi Hà Nội phát sinh thêm ổ dịch mới có tình hình diễn biến phức tạp, tại các quận, huyện, có thể khẳng định...