Mạng xã hội mới đây xôn xao đoạn clip ghi lại người phụ nữ vi phạm chống dịch nhưng cố cãi cự với lực lượng...