Ngày 2/9, hoa hậu HHen Niê đại diện quỹ ‘Từ trái tim đến trái tim – Từ thời trang thành hơi thở mang những vật...