Chiều 1/9, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị xác nhận, ông Hoàng Nam – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng,...