Từ Mỹ, em gái NS Hoài Linh đã đăng status khiến nhiều bạn bè, nghệ sĩ Việt lo lắng. Nhiều tháng vừa qua, nghệ sĩ...