4 thanh niên đang tập trung ăn nhậu tại phòng trọ thì bị tổ kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 phát hiện và...