“ Cậu iT ” Nhâm Hoàng Khang và bà Phương Hằng từ bạn trở mặt thành thù, liên tục lên mạng công kích lẫn nhau....