Tiểu sử của người phụ nữ này đang rất được một bộ phận công chúng quan tâm. Nhà báo Hàn Ni sinh năm 1977, tốt...