Tôi sắp được tiêm vắc xin ngừa Covid-19. Tôi thấy nhiều người nói cần uống nhiều nước , vậy tôi có thể uống những loại...