Nguyễn Thái Hiệp, 31 tuổi, bác sĩ Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên , bị cáo buộc móc nối với nhân viên giữ...