Danh mục: Giải trí

Căng: Hoài Linh lại gặp họa lớn, fan ủng hộ khởi kĭện, CĐM hoaɴg maɴg yêu cầu nói rõ chuyện 26 tỷ

L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼ᴜ̼α̼п̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ƫ̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼C̼Đ̼M̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼Һ̼i̼ɑ̼ ̼s̼ẻ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼a̼m̼...