Tháng: Tháng Chín 2021

TP HCM cho phép quán ăn bán mang đi

Chính quyền TP HCM cho loại hình kinh doanh dịch vụ ăn uống được hoạt động 6-18h hàng ngày theo hình thức bán mang đi...